Общи условия

Това споразумение бе изменено за последен път на 01 септември 2018 г.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

* Заплащането на поръчаните стоки се извършва по следните начини:

т.1 Наложен платеж: Заплащането на избрания от вас продукт става в момента на извършване на доставка като съответната сумата се предава на куриера.

Разкриване на информацията

*  Продавачът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1. е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрация в САЙТА или в по-късен момент.

2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

3. в други посочени в закона случаи.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

*  Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:

т. 1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

т. 2. Поръчаната от Потребителя стока се доставя до 3 (три) работни дни на посочения от него адрес, при условие, че поръчката е потвърдена от Потребителя и адреса за доставката е посочен точно и е валиден.

т. 3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

т. 4. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Продавача се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

т. 5. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

т. 6. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния Потребител, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

Потребител, поръчал стока от САЙТА, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

  1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
  2. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
  3. Ако цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в САЙТА;
  4. Ако не е спазен срока, обявен за доставка;

* Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.

* Извън изброените случаи, Потребителят няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

* За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако Потребителят откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

* След получаване и заплащане на стоката, Потребителят може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

  1. Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
  2. Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;
  3. Без да посочва причина за връщането на продукта, ако той е в оригиналния си вид, опаковка и качество.

* Рекламации се приемат, както следва:

  1. По точка 1 и 2 от предходната разпоредба: в срок от 24 часа от получаването на стоката.
  2. По точка 3: Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена стока в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, при спазване на условията на чл.55 от Закона за защита на потребителите.

ПРОДАВАЧЪТ, ще възстанови на потребителя в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа пред Продавача. Всички разноски са за сметка на купувача.

Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на купувача.

За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:

– стоката не е използвана;

– опаковката й е запазена;

– запазена е касовата бележка или фактурата;

* Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 36 часа след заявката на Потребителя и извършен оглед за установяване на несъответствието.

* В случай на желание от страна на Клиента, да замени закупен артикул от САЙТА за размер или друга стока, той се изпраща обратно по куриер на адрес : бул. “Гоце Делчев” 100 бл. 22 , сграда Хипо /Крит – София или ул. “Д-р Железкова “42 А – Варна, за сметка на Клиента, само и единствено при условие, че стоката не е използвана, опаковката и касовата й бележка са запазени. Замененият размер на закупен артикул/и, съответно се изпраща обратно към Клиента на посочения адрес за доставка, за сметка на САЙТА.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. BornBG не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

BornBG събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на BornBG. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Групата, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на BornBG.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които BornBG може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на BornBG и предоставяте информация на Дружеството.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

– При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор – имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

– За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;

– Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;

– За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

– Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас и информация за кредитна карта, история на покупките и търсенията Ви;

– За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби – имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, , информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;

– Когато споделяте информация за продукти със своето семейството и приятелите си, изпращате продукти за подарък, или каните някого да се присъедини към вас в наши форуми, BornBG може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера;

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за BornBG са:

– Дейности по управление на електронния ни магазин:

— Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на BornBG на основание сключването на договор;

— Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

— Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

– Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:

— Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;

– Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата.

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на BornBG.

Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

В допълнение Вашите данни се обработват от BornBG и за целите на:

– Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на BornBG, на основание легитимния интерес;

– Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;